Postępowanie przed dostarczeniem próbki dobowej zbiórki moczu (DZM)

Zbiórkę dobową moczu przeprowadza się w okresie 24 godzin.

1. Nabyć w aptece pojemnik jednorazowy.
2. Przygotować pojemnik do całodobowego gromadzenia moczu o pojemności około 2 litrów.
3. W dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.
4. Przed oddaniem kolejnego moczu należy dokładnie umyć wodą i mydłem okolice ujścia cewki moczowej:
- u mężczyzn – żołądź, po uprzednim usunięciu napletka
- u kobiet – odchylić wargi sromowe, umyć okolice cewki moczowej i osuszyć jałowym gazikiem lub ręcznikiem papierowym.
5. Każdą następną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu. Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu!
6. Pojemnik ze zbieranym moczem należy każdorazowo zamknąć i przechowywać w lodówce.
7. Czynność zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia.
8. Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (tj. jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 7:00 należy ją zakończyć następnego dnia o godz. 7:00).
9. Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć dokładnie jej objętość, a następnie odlać próbkę około 50-100 ml do jednorazowego pojemnika.
10. Pojemnik z moczem należy opisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie do laboratorium, nie później jednak niż do 2 godzin od napełnienia pojemnika.
11. Na opisanym pojemniku należy koniecznie dodatkowo umieścić: - całkowitą objętość zebranego moczu w mililitrach (ważne!) - dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

 

 

Uwaga: jeśli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.


Wróć
Gliwice